Αρχική
Η Εταιρεία
Προϊόντα
Υπηρεσίες
Πελάτες
Επικοινωνίαworkflow
αξιολόγηση απόδοσης προηγμένες υπηρεσίες πληροφορικής

Η Εταιρεία >> Δραστηριότητες και τεχνογνωσία

Δραστηριότητες

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενδοεταιρικών εφαρμογών και προϊόντων όπως και δικτυακών εφαρμογών για την υποστήριξη της λειτουργίας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • Ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών λογισμικού με χρήση σχεσιακών βάσεων δεδομένων και εργαλείων front end για Internet / Intranets
 • Διαχείριση και υλοποίηση εξειδικευμένων έργων πληροφορικής
 • Παροχή υπηρεσιών (συμβούλου τεχνολογιών, εκπαίδευσης και υποστήριξης μετά την πώληση)
 • Έρευνα και Ανάπτυξη μέσω
  - Συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Προγράμματα
  - Επιστημονικής και Ερευνητικής συνεργασίας με εταιρείες, οργανισμούς, Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο

Τεχνογνωσία

 • MS - WINDOWS / Windows NT / Windows 2000 / Windows XP / Windows 2003 Server
 • Τεχνολογίες Internet / Intranet και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 
 • MS-WINDOWS / Windows NT / Windows 2000 πλατφόρμες / Windows XP / Windows 2003 Server
 • Συστήματα βασισμένα σε multi-tier αρχιτεκτονικές
 • Αντικειμενοστραφή σχεδιασμό προγραμματισμό
 • Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, όπως SQL Server, ORACLE, ΙΒΜ DB2
 • Επιχειρησιακά Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων
 • Συστήματα Διαχείρισης Ροής Εργασιών (workflow)
 • Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (LAN και WAN)
 • Διαχείριση μεγάλων τεχνολογικών έργων

Όραμα - Αποστολή Οι λύσεις
Το περιβάλλον Δραστηριότητες & Τεχνογνωσία
Ανθρώπινο Δυναμικό Οι συνεργάτες

Η innovis είναι μία ελληνική εταιρεία πληροφορικής, πιστοποιημένη ως Microsoft Partner (Silver Independent Software Vendor - ISV), για το BizSmart™. Το BizSmart™ αποτελεί ένα προηγμένο σύστημα για τη διαχείριση ροής εργασιών και την αυτοματοποίηση διαδικασιών (σύστημα workflow).