Αρχική
Η Εταιρεία
Προϊόντα
Υπηρεσίες
Πελάτες
Επικοινωνίαworkflow
αξιολόγηση απόδοσης προηγμένες υπηρεσίες πληροφορικής

Τα προϊόντα μας >> Επιχειρηματικές Εφαρμογές >> BizSmart™ Σύστημα για την ηλεκτρονική αυτοματοποίηση διαδικασιών

Προϊόν σύγχρονης τεχνολογίας πληροφορικής, το BizSmart™ (Business Synthesis Server) προσφέρει στους χρήστες του την δυνατότητα να παρακολουθούν με ηλεκτρονικό τρόπο όλες τις Εργασιακές Διαδικασίες τους, κατά την διάρκεια των σταδίων υλοποίησής τους (στάδιο εκκίνησης έως και την ολοκλήρωση).


Τι σημαίνει 'Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Εργασιακών Διαδικασιών', ποιες επιχειρήσεις αφορά και σε τι τις διευκολύνει ουσιαστικά;
Η απάντηση σε αυτά τα σημαντικά ερωτήματα δεν μπορεί να δοθεί μέσα σε λίγες γραμμές, μπορεί όμως να γίνει μια πρώτη προσέγγιση λέγοντας ότι:

 • το σύστημα business process management BizSmart™ είναι ένα ευπροσάρμοστο προϊόν για δικτυακή χρήση Intranet / Internet, με δυνατότητα και ασύρματης σύνδεσης, χωρίς περιορισμούς (προσωπικός Η/Υ, Η/Υ χειρός, wap κινητό).
 • το σύστημα για την αυτοματοποίηση διαδικασιών BizSmart™ χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε επιχείρηση (μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους) υπάρχει ανάγκη καταγραφής, ανάλυσης και συνεχούς παρακολούθησης των εργασιών της.
 • το σύστημα για τη διαχείριση ροής εργασιών BizSmart™ αναλύει & περιγράφει με ηλεκτρονικό τρόπο τις εργασίες αυτές και επιπροσθέτως δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικών συνεργατών, άλλων επιχειρήσεων ή πελατών σε πραγματικό χρόνο.
 • το σύστημα για την αυτοματοποίηση διαδικασιών BizSmart™ δίνει ανά πάσα στιγμή (επί συνόλου ή μερικώς) την προοδευτική εικόνα των εργασιών αυτών.
 • το σύστημα για τη διαχείριση ροής εργασιών BizSmart™ παρέχει δυνατότητα σύνδεσης με ήδη υπάρχουσες εφαρμογές (enterprise integration tool).
 • το σύστημα για την αυτοματοποίηση διαδικασιών BizSmart™ δημιουργεί αυτόματο κατάλογο εργασιών για κάθε εργαζόμενο στην εταιρεία.
 • το σύστημα για τη διαχείριση ροής εργασιών BizSmart™ παρέχει δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών από κάθε εργαζόμενο, χρησιμοποιώντας τους αναγκαίους πόρους της εταιρίας (π.χ. βάσεις δεδομένων, υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα, εκτυπωτές).
 • το σύστημα για την αυτοματοποίηση διαδικασιών BizSmart™ παρέχει δυνατότητα ανάθεσης εργασιών σε άλλο εργαζόμενο ανάλογα με το φόρτο εργασίας.
 • το σύστημα για τη διαχείριση ροής εργασιών BizSmart™ ενημερώνει συνεχώς τον εργαζόμενο για τις εργασίες που είναι υπεύθυνος.

Σκοπός της ανάλυσης μιας Επιχείρησης ή ενός Οργανισμού, που καταγράφεται στο σύστημα business process management BizSmart™, είναι η βελτίωση των Εργασιακών Διαδικασιών & Συνθηκών, έτσι ώστε να παράγεται ουσιαστικότερο και σημαντικά βελτιωμένο αποτέλεσμα.
Με τον όρο Διαδικασία εννοείται μία σειρά ενεργειών οι οποίες ακολουθούν η μία την άλλη με μία λογική αλληλουχία, προκειμένου να οδηγήσουν σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα προϊόν προς πώληση ή μια υπηρεσία.

Μιά τυπική Ροή Εργασιών Προμήθειας Υλικού ακολουθεί:

 • Ένας εργαζόμενος ενός οργανισμού θέλει να συντάξει μία Αίτηση Προμήθειας Υλικού. Το πρώτο βήμα στη ροή εργασιών θα είναι η σύνταξη της αίτησης η οποία μπορεί και να προϋπάρχει στον οργανισμό σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Η επόμενη κίνησή του, είναι να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο του τμήματός του, που πιθανά και να μην στεγάζεται στον ίδιο χώρο με τα γραφεία του Οργανισμού, να τον ενημερώσει σχετικά με το περιεχόμενο της και να πάρει την έγκρισή του.
 • Ο υπεύθυνος τμήματος θα ενημερώσει με την σειρά του τον εργαζόμενο για τυχόν παραλήψεις ή διορθώσεις στην αίτηση του ή θα την μεταβιβάσει στον οικονομικό υπεύθυνο για την τελική έγκρισή της.
 • Αν όλα έχουν εγκριθεί, ο οικονομικός υπεύθυνος ενημερώνει τον εργαζόμενο αναλόγως.
 • Η ροή εργασιών συνεχίζεται με την ενημέρωση του προμηθευτή, κλπ.

Η αρχιτεκτονική του συστήματος για τη διαχείριση ροής εργασιών BizSmart™. To BizSmart™ αποτελεί κορυφαία πλατφόρμα στο business process management 

Όλα όσα αναφέρθηκαν στο παράδειγμα αποτελούν βήματα σε μια ροή εργασιών και μπορούν να επαναληφθούν πολλές φορές μέσα σε μια ημέρα. Όπως είναι φυσικό, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενός Οργανισμού υπάρχουν αρκετές ακόμη Διαδικασίες που εκτελούνται καθημερινά. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι η σειρά εκτέλεσης των βημάτων τους και η ταχύτητα ανταπόκρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Η εκτέλεση των βημάτων της διαδικασίας με λάθος σειρά, ή κάποια καθυστερημένη / λανθασμένη ενέργεια, από κακή συνεννόηση ή λόγω φόρτου εργασίας, προκαλεί προβλήματα στο μηχανισμό και πιθανές παρεξηγήσεις μεταξύ του έμψυχου δυναμικού, αφού κάποιος τελικά πρέπει να επωμισθεί το κόστος της όποιας καθυστέρησης ή αποτυχίας.


To σύστημα business process management BizSmart™ υλοποιεί αυτήν την λογική αποτυπώνοντας ξεκάθαρα όλες τις λειτουργίες (βήμα προς βήμα περιγραφή). Αφομοιώνει στον κεντρικό πυρήνα της Μηχανής Ανάθεσης που διαθέτει, την οργανωτική δομή της επιχείρησης (τμήματα, υποτμήματα, υπηρεσίες, τίτλους εργασίας, υπαλλήλους, κλπ), έτσι ώστε να είναι εύκολη η καταγραφή αρκετά περίπλοκων σχημάτων (π.χ. όταν ένας υπάλληλος μπορεί να έχει περισσότερους του ενός τίτλους εργασίας ή ένας τίτλος να ανήκει σε περισσότερα του ενός τμήματα), καθώς και τη λογική ροή εργασιών και των εργαλείων και πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση τους.

 

Δημιουργείται έτσι μια ηλεκτρονική κοινότητα εργασίας και πληροφορίας, που αυτομάτως συνεπάγεται:

 • Καλύτερο προσδιορισμό αρμοδιοτήτων κατά άτομο και αποτελεσματικότερη διαχείριση ροής εργασιών
 • Αποδοτικότερη χρήση του ανθρώπινου δυναμικού
 • Ταχύτερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις των Πελατών ή Συνεργατών
 • Λιγότερα λάθη (Ομαλότερη λειτουργία)
 • Αποτελεσματικό έλεγχο
 • Βελτίωση της ποιότητας του αποτελέσματος με ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας.

Οι παράγοντες αυτοί, στο σύνολό τους, παίζουν σημαντικό ρόλο στην βελτίωση των εργασιακών συνθηκών. Η ύπαρξη ενός τέτοιου μοντέλου λειτουργίας και η εφαρμογή στην πράξη μιας σωστής ανάλυσης, μπορεί να λειτουργήσει δημιουργικά, ιδίως όταν η επιχείρηση δεχθεί μεγάλο αριθμό απαιτήσεων, που θα ήθελε, αλλά δεν μπορούσε μέχρι χθες να ικανοποιήσει. To σύστημα business process management BizSmart™ επιτυγχάνει να δώσει την συνολική εικόνα του φόρτου εργασίας (Running Projects), βελτιστοποιεί τους χρόνους ανταπόκρισης (με Αυτόματες Αναθέσεις), ειδοποιεί τους άμεσα εμπλεκόμενους (Υπεύθυνοι Project και προσωπικό υλοποίησης) μέσω διαφόρων εναλλακτικών συστημάτων, εξασφαλίζοντας την ομαλή, χωρίς λάθη και σωστά προγραμματισμένη ροή των εργασιών.


Φυσικά, σε ένα τέτοιο περιβάλλον εργασίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενός υψηλού συστήματος ασφαλείας. Αυτό υλοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποδείξει στην πράξη τα όσα υπόσχονται.


To σύστημα business process management BizSmart™ περιγράφει αναλυτικά όλες αυτές τις Διαδικασίες και στην συνέχεια τις εισάγει στην ενσωματωμένη Μηχανή Αυτόματης Ανάθεσης αναλαμβάνοντας και ταυτόχρονα εξασφαλίζοντας:

 • Εκκίνηση στο σωστό χρόνο
 • Εκτέλεση όλων των σωστών βημάτων χωρίς κανένα περιθώριο λάθους
 • Συνεχή έλεγχο της πορείας των βημάτων
 • Συνεχή πληροφόρηση των επιβλεπόντων Project Managers
 • Στατιστικά στοιχεία λειτουργίας για την ουσιαστική βελτίωση της απόδοσης των λειτουργιών της επιχείρησης
 • Δυναμική αναδιανομή εργασιών για κάλυψη απρόβλεπτων συνθηκών

   BizSmart™ - Τώρα στη νέα έκδοση 6.0!

Mε τη νέα έκδοση BizSmart™ 6.0, οι επιχειρήσεις μπορούν να υλοποιήσουν σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, ακόμα πιο εύκολα και γρήγορα, χάρη στη νέα λειτουργικότητα που ενσωματώθηκε στην έκδοση αυτή:

 • Γρήγορη και εύκολη ανάπτυξη εταιρικών Portals, με την ενσωματωμένη χρήση του mojoPortal και των BizSmart™ mojoportal components.

-   Δεν χρειάζεται γνώση HTML.
- Δημιουργία web σελίδων με τη χρήση ενός web browser.
- Δυνατό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System), το οποίο είναι εύκολο στην εκμάθηση και χρήση.
- Πρόσβαση σε όλη την λειτουργικότητα του BizSmart™ Web Client, μέσα από ένα ενοποιημένο περιβάλλον.
- Γρήγορη και εύκολη προσαρμογή της αισθητικής του portal, επιλέγοντας μία από τις προσφερόμενες αισθητικές προτάσεις ή δημιουργώντας εύκολα νέες.
- …και επίσης Blogs, Forums, Ημερολόγιο γεγονότων (Event Calendars), Googgle maps, Γκαλερί φωτογραφιών, Newsletters, Έρευνες (Surveys), Δημοψηφίσματα (Polls) και πολλά ακόμη

 • Γρήγορη και εύκολη ανάπτυξη Web Applications χρησιμοποιώντας τον BizSmart™ Membership Provider και τον BizSmart™ Roles Provider. Οι πληροφορίες για υπαλλήλους και ρόλους που έχουν απεικονισθεί στο BizSmart™ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άλλες εφαρμογές, χωρίς την ανάγκη οι εφαρμογές να χρησιμοποιούνται στα πλαίσια διαδικασιών.
 • Γρήγορη και εύκολη προσαρμογή της αισθητικής του BizSmart™ Web Client στις ανάγκες σας, επιλέγοντας μία από τις προσφερόμενες αισθητικές προτάσεις ή δημιουργώντας νέες.
 • Ακόμα πιο εύκολη εκκίνηση διαδικασιών με τη χρήση e-mail ή web services (BizSmart™ Listener).
 • Διαμόρφωση της επιθυμητής πολιτικής των κωδικών πρόσβασης (μέγεθος και χαρακτηριστικά κωδικού, χρόνος αναγκαστικής αλλαγής, κλπ.) ανά ρόλο και υπάλληλο.
 • Ακόμα πιο εύκολη ενσωμάτωση και χρήση alerts και notifications σχετικά με την έναρξη, ολοκλήρωση ή καθυστέρηση εκτέλεσης διαδικασιών ή συγκεκριμένων βημάτων.

Κατεβάστε ακολούθως τις μελέτες περίπτωσης του BizSmart™ σε μορφή .pdf:

Η Innovis έχει επίσης αναπτύξει το BizSmart SAT, προϊόν το οποίο βασίζεται στην πλατφόρμα για την αυτοματοποίηση διαδικασιών BizSmart™ και κάνει χρήση των τεχνολογιών για δορυφορικές επικοινωνίες.

 

Ενημερωθείτε για το BizSmart SAT

 

Εσείς δεν έχετε παρά να ασχοληθείτε με την ουσία...