Αρχική
Η Εταιρεία
Προϊόντα
Υπηρεσίες
Πελάτες
Επικοινωνίαworkflow
αξιολόγηση απόδοσης προηγμένες υπηρεσίες πληροφορικής

Η Εταιρεία >> Όραμα και αποστολή

Το όραμα της innovis και των ανθρώπων της είναι να κάνει προσιτή και αποδοτική την τεχνολογική καινοτομία στις επιχειρήσεις, μέσω της δημιουργίας πρωτότυπων και αποτελεσματικών προϊόντων και υπηρεσιών, στηριγμένων στην εφευρετικότητα, φαντασία και τεχνογνωσία των ανθρώπων της. 
Αποστολή μας:
  • Η ικανοποίηση των πελατών μας.
  • Η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής υψηλής προστιθέμενης αξίας σε εξειδικευμένες αγορές με χρήση τεχνολογιών αιχμής.
  • Η ανάπτυξη ελληνικού λογισμικού υψηλής ποιότητας για την αυτοματοποίηση και οργάνωση της λειτουργίας των ευρωπαϊκών και όχι μόνο επιχειρήσεων.
  • Η ικανοποίηση και προσωπική ολοκλήρωση των συνεργατών μας.
  • Η συνέπεια λόγων και έργων απέναντι στους πελάτες και τους συνεργάτες μας.
  • Η κερδοφορία για τους μετόχους μας μέσω αυξημένης ικανότητας απόδοσης.
Όραμα - Αποστολή Οι λύσεις
Το περιβάλλον Δραστηριότητες & Τεχνογνωσία
Ανθρώπινο Δυναμικό Οι συνεργάτες

Η innovis είναι μία ελληνική εταιρεία πληροφορικής, πιστοποιημένη ως Microsoft Partner (Silver Independent Software Vendor - ISV), για το BizSmart™. Το BizSmart™ αποτελεί ένα προηγμένο σύστημα για τη διαχείριση ροής εργασιών και την αυτοματοποίηση διαδικασιών (σύστημα workflow).