Αρχική
Η Εταιρεία
Προϊόντα
Υπηρεσίες
Πελάτες
Επικοινωνίαworkflow
αξιολόγηση απόδοσης προηγμένες υπηρεσίες πληροφορικής

Η Εταιρεία >> Ανθρώπινο Δυναμικό 

Το ανθρώπινο δυναμικό της innovis αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της εταιρείας.
Αποτελείται από στελέχη με ανώτατες σπουδές, μεταπτυχιακή μόρφωση και σημαντική εμπειρία, τριών έως δέκα ετών, σε διάφορους τομείς της πληροφορικής.
Επιπλέον μεγάλο ποσοστό του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας είναι πιστοποιημένοι Microsoft Certified Professionals.
Μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων και έργων Έρευνας και Ανάπτυξης, η innovis εξασφαλίζει ότι τα στελέχη της είναι πάντοτε ενήμερα για τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις.

Όραμα - Αποστολή Οι λύσεις
Το περιβάλλον Δραστηριότητες & Τεχνογνωσία
Ανθρώπινο Δυναμικό Οι συνεργάτες

Η innovis είναι μία ελληνική εταιρεία πληροφορικής, πιστοποιημένη ως Microsoft Partner (Silver Independent Software Vendor - ISV), για το BizSmart™. Το BizSmart™ αποτελεί ένα προηγμένο σύστημα για τη διαχείριση ροής εργασιών και την αυτοματοποίηση διαδικασιών (σύστημα workflow).