Αρχική
Η Εταιρεία
Προϊόντα
Υπηρεσίες
Πελάτες
Επικοινωνίαworkflow
αξιολόγηση απόδοσης προηγμένες υπηρεσίες πληροφορικής

Η Εταιρεία >> Οι λύσεις

Η innovis εκμεταλευόμενη την τεχνογνωσία της έχει τη δύναμη να προσφέρει λύσεις οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν τον βασικό κορμό στήριξης & ανάπτυξης των εταιρειών που θέλουν να επωφεληθούν από το διαμορφούμενο τεχνολογικό και οικονομικό περιβάλλον.
Οι λύσεις αυτές μπορεί:
  • να στηρίζονται αποκλειστικά στα προϊόντα μας τα οποία είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στις συνθήκες που επικρατούν στις επιχειρήσεις του σήμερα, διασφαλίζοντας και την υποστήριξη μελλοντικών αναγκών,
  • να περιλαμβάνουν δικτυακές εφαρμογές βασισμένες σε καινοτόμες ιδέες για την αύξηση της αποδοτικότητας μέσα στα πλαίσια μιας ή περισσοτέρων συνεργαζομένων επιχειρήσεων ανεξάρτητα από την γεωγραφική τους θέση (Intra-Business Applications), εφαρμογές βασικής επιχειρηματικής δραστηριότητας (Operating-Business Applications), εφαρμογές διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, εφαρμογές διαχείρισης εταιρικής γνώσης, εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, σχεδίαση εμπορικών-λειτουργικών δικτυακών τόπων.
  • να εκμεταλλεύονται και τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις όπως είναι οι τεχνολογίες της κινητής τηλεφωνίας και των ασύρματων δικτύων.
Όραμα - Αποστολή Οι λύσεις
Το περιβάλλον Δραστηριότητες & Τεχνογνωσία
Ανθρώπινο Δυναμικό Οι συνεργάτες

Η innovis είναι μία ελληνική εταιρεία πληροφορικής, πιστοποιημένη ως Microsoft Partner (Silver Independent Software Vendor - ISV), για το BizSmart™. Το BizSmart™ αποτελεί ένα προηγμένο σύστημα για τη διαχείριση ροής εργασιών και την αυτοματοποίηση διαδικασιών (σύστημα workflow).