Αρχική
Η Εταιρεία
Προϊόντα
Υπηρεσίες
Πελάτες
Επικοινωνίαworkflow
αξιολόγηση απόδοσης προηγμένες υπηρεσίες πληροφορικής

Η Εταιρεία >> Το περιβάλλον

Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις καλούνται να διανύσουν μια δύσκολη πορεία με σκοπό την ενοποίησή τους σε ένα ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον. Η επιτυχής υλοποίηση του στόχου αυτού έχει ήδη σημάνει και την αρχή μιας νέας εποχής, όπου νέες προτάσεις συνεργασίας ανεξαρτήτως γεωγραφικού τόπου θα προβάλλουν ακόμη πιο επιτακτικά την ανάγκη για εκσυγχρονισμό.

Η τεχνολογία παίζει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις. Αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του όποιου εταιρικού εγχειρήματος, λειτουργώντας ως γέφυρα όλων των προϊόντων και υπηρεσιών προς τους συνεργάτες ή και τους τελικούς καταναλωτές. Ήδη το internet αποτελεί μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να παραβλέψει καμία επιχείρηση, σε όποιο τομέα και αν δραστηριοποιείται.

Το e-business είναι εδώ προσφέροντας νέες δυνατότητες και λύσεις, ενώ σύντομα όροι όπως mobile internet και m-business θα ακούγονται όλο και πιο συχνά. Το νέο αυτό περιβάλλον, πλαισιωμένο από πλήθος νέων υπηρεσιών θα αυξήσει δραστικά τον αριθμό των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ελάχιστες είναι οι εταιρίες που θα μείνουν ανεπηρέαστες από την νέα αυτή πραγματικότητα. Σε ένα περιβάλλον όπου οι πάντες αρχίζουν να συναλλάσσονται και να διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους με ηλεκτρονικό τρόπο, καμία επιχείρηση δεν θα μπορέσει να επιβιώσει λειτουργώντας αποκλειστικά παραδοσιακά. 

Η innovis είναι μια ελληνική εταιρεία πληροφορικής που μπορεί να καλύψει το 'κενό επικοινωνίας' που προκύπτει μεταξύ των 'παραδοσιακών' μοντέλων και των νέων συστημάτων αλληλεπίδρασης. Νέα προϊόντα αναπτύσσονται προκειμένου να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες της νέας τεχνολογίας. Προϊόντα αποκλειστικά σχεδιασμένα για το περιβάλλον του διαδικτύου κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν τις εν' λόγω υπηρεσίες.
Όραμα - Αποστολή Οι λύσεις
Το περιβάλλον Δραστηριότητες & Τεχνογνωσία
Ανθρώπινο Δυναμικό Οι συνεργάτες

Η innovis είναι μία ελληνική εταιρεία πληροφορικής, πιστοποιημένη ως Microsoft Partner  (Silver Independent Software Vendor - ISV)  για το σύστημα  BizSmart™. Το BizSmart™ αποτελεί ένα προηγμένο σύστημα για τη διαχείριση ροής εργασιών και την αυτοματοποίηση διαδικασιών (σύστημα workflow).