Αρχική
Η Εταιρεία
Προϊόντα
Υπηρεσίες
Πελάτες
Επικοινωνίαworkflow
αξιολόγηση απόδοσης προηγμένες υπηρεσίες πληροφορικής

Η Εταιρεία >> Οι Συνεργάτες

Microsoft Hellas
Η Ιnnovis από τον Μάιο του 2002, κατόπιν πιστοποίησης στελεχών της ως Microsoft Certified Professionals έγινε Microsoft Certified Partner. To 2008, η εταιρεία πληροφορικής innovis απέκτησε την τιμητική διάκριση Microsoft Gold Certified Partner, με ταυτόχρονη πιστοποίηση στον τομέα ISV Software solutions, για το BizSmart™. Το BizSmart™ αποτελεί προηγμένο σύστημα για την αυτοματοποίηση διαδικασιών και τη διαχείριση ροής εργασιών (σύστημα workflow). Με τη διάκριση αυτή, η innovis αποδεικνύει την άρτια εξειδίκευση και εκτεταμένη εμπειρία της στη χρήση των τεχνολογιών της Microsoft.
iTEAM S.A.
Η συνεργασία με την iTΕΑΜ έχει ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2002. Η συμφωνία αυτή αφορά την κοινή εμπορική προώθηση προϊόντων και των δύο εταιρειών. Επίσης, η συνεργασία επεκτείνεται και στην από κοινού εκτέλεση έργων πληροφορικής ή έργων έρευνας και ανάπτυξης. 
Telenor Satellite Services
Η Telenor Satellite Services, θυγατρική εταιρία της Νορβηγικής Telenor ASA, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών παγκοσμίως. Από το 2004, η innovis ανήκει στο δίκτυο διανομής των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας, ως Telenor Satellite Services Provider.
Όραμα - Αποστολή Οι λύσεις
Το περιβάλλον Δραστηριότητες & Τεχνογνωσία
Ανθρώπινο Δυναμικό Οι συνεργάτες

Η innovis είναι μία ελληνική εταιρεία πληροφορικής, πιστοποιημένη ως Microsoft Partner (Silver Independent Software Vendor - ISV), για το BizSmart™. Το BizSmart™ αποτελεί ένα προηγμένο σύστημα για τη διαχείριση ροής εργασιών και την αυτοματοποίηση διαδικασιών (σύστημα workflow).