Αρχική
Η Εταιρεία
Προϊόντα
Υπηρεσίες
Πελάτες
Επικοινωνίαworkflow
αξιολόγηση απόδοσης προηγμένες υπηρεσίες πληροφορικής

Τα προϊόντα μας >> Εργαλεία για τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, η προσέλκυση, η διατήρηση και η ανάπτυξη ταλαντούχων στελεχών, αποτελούν το κλειδί της επιτυχίας για έναν οργανισμό. Η αποτελεσματική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού αυτόματα συνεπάγεται την αποτελεσματική διαχείριση του πιο σημαντικού κεφαλαίου σε μια επιχείρηση: των εργαζομένων της.
Με τα συστήματα κορυφαίας τεχνολογίας για την παρακολούθηση χρόνου ανθρώπινου δυναμικού, την ηλεκτρονική διαχείριση οργανογράμματος της εταιρίας, τις προσλήψεις και την επιλογή ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την παροχή απομακρυσμένης εκπαίδευσης (BizSupport - πλατφόρμα e-learning), τα HRM tools της iInnovis, βοηθούν έναν οργανισμό για την αύξηση της παραγωγικότητας, τη μείωση του κόστους διαχείρισης, την αύξηση της ικανοποίησης των εργαζομένων και την προσέλκυση και διατήρηση των καταλληλότερων ανθρώπων.

Πιο συγκεκριμένα, στα HRM Tools (εργαλεία για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού) της innovis A.E. συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα προϊόντα:

ChronoPort™ Web-based Παρακολούθηση Χρόνου Ανθρώπινου Δυναμικού
BizSupport Πλατφόρμα e-learning
BizChart Ηλεκτρονική Διαχείριση Οργανογράμματος
eSEP Ηλεκτρονικό Σύστημα για την Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού