Αρχική
Η Εταιρεία
Προϊόντα
Υπηρεσίες
Πελάτες
Επικοινωνίαworkflow
αξιολόγηση απόδοσης προηγμένες υπηρεσίες πληροφορικής

Τα προϊόντα μας >> Ενδοεταιρικές Εφαρμογές >> Infoport™ Διαχείριση εταιρικής πληροφορίας

 

Το InfoPort™ είναι ένα Σύστημα για την Οργάνωση & Διαχείριση εταιρικής πληροφορίας. Αποτελεί ένα εταιρικό intranet, δημιουργώντας και προσθέτοντας αξία στις ενδοεταιρικές διαδικασίες.


Δημιουργεί ένα ηλεκτρονικό τόπο σε περιβάλλον web βασισμένο σε πλατφόρμα Windows που αποτελεί ιδανικό εργαλείο για τη συγκέντρωση και διαχείριση εταιρικής πληροφορίας και γνώσης. Η πρόσβαση σε αυτήν προσφέρεται αδιαλείπτως στους χρήστες του (24 x 7) και ανεξαρτήτως γεωγραφικού σημείου με μόνο προαπαιτούμενο την χρήση ενός browser.


Το εταιρικό intranet InfoPort™ δίνει λύση στο πρόβλημα της κεντρικής καταγραφής και διαχείρισης της χρήσιμης εταιρικής πληροφορίας (διευθύνσεων, επαφών, συναντήσεων, μηνυμάτων, κλπ) που συνήθως χάνεται σε ένα λαβίρυνθο ανομοιογενών συστημάτων, χαρτιών, προφορικών επαφών, κλπ. Το κάθε τμήμα της επιχείρησης, όσο μικρό ή μεγάλο και αν είναι, εισάγει και διαχειρίζεται την πληροφορίες που το αφορούν, πληροφορίες που πρέπει να είναι προσβάσιμες και από άλλα τμήματα ή υπαλλήλους.


Το εταιρικό intranet InfoPort™ αποτελεί ιδανικό εργαλείο για τη διαχείριση γνώσης, προσφέροντας στους χρήστες του την δυνατότητα να:

 • Αρχειοθετούν (Αποθηκεύουν τις πληροφορίες που ενδιαφέρουν την επιχείρηση σε βάση δεδομένων.)
 • Κατηγοριοποιούν (Αναλόγως της φύσης της πληροφορίας να τις εντάσσουν σε αντίστοιχη 'οικογένεια'.)
 • Συνθέτουν (Επιλέγουν εγγραφές με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.)
 • Δημοσιοποιούν (Ενημερώνουν & να ενημερώνονται για θέματα εταιρικού ενδιαφέροντος).

Πιό συγκεκριμένα το πληροφοριακό σύστημα InfoPort™ για τη διαχείριση εταιρικής πληροφορίας απαρτίζεται από αριθμό ενοτήτων που συνθέτουν την βασική έκδοση του προϊόντος και έχουν ως εξής:

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ : Προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες μιας εταιρίας ως προς την αρχειοθέτηση:

 • Έντυπου υλικού (Εταιρικών κειμένων, Παρουσιάσεων, Τευχών περιοδικών, Βιβλίων, κλπ.)
 • Λογισμικού (Software)

Για τα αρχειοθετημένα υλικά παρέχονται δυνατότητες Εισαγωγής, Αναζήτησης εγγραφών με βάση πεδία-φίλτρα, Αιτήσεως, καταλόγου ληξιπρόθεσμων & δανεισμένων κλπ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΓΡΑΦΟΣ : Επιτρέπει την εισαγωγή διευθύνσεων, τηλεφώνων και λοιπών στοιχείων πελατών, προμηθευτών & συνεργατών της επιχείρησης. Περιέχει επίσης Εορτολόγιο που δίνει ενημέρωση για τις ονομαστικές εορτές του έτους με ταυτόχρονο έλεγχο του των καταχωρήσεων του Διευθυνσιογράφου και ενημέρωση του χρήστη

ΕΠΑΦΕΣ : Καταχωρούνται με βάση τις δραστηριότητες του κάθε υπαλλήλου διαφορετικές μορφές επαφών.

 • Επικοινωνία (Καταχώρηση του Θέματος, Μέσου, Χρόνου καθώς και του Περιεχομένου της επικοινωνίας).
 • Συνάντηση (Καταχώρηση του Θέματος, Μέσου, Χρόνου καθώς και του Περιεχομένου της συνάντησης).
 • Μήνυμα (Καταχώρηση & Αποστολή των μηνυμάτων που προορίζονται για τους υπαλλήλους της επιχείρησης από το τμήμα της γραμματείας).
 • Ημερολόγιο συναντήσεων χρηστών: Προσωπικό ημερολόγιο επαφών με δυνατότητα συνδυασμού χρηστών για αυτόματη ανεύρεση κοινού χρόνου για συνάντηση και κοινοποίηση στους εμπλεκόμενους.

Ο χρήστης μπορεί να εισάγει την μορφή επικοινωνίας που επιθυμεί και να αναζητήσει με την χρήση πεδίων αναζήτησης ιστορικά στοιχεία των επαφών του, απόλυτα χρήσιμα για την εξέλιξη των εταιρικών σχέσεων.

 

ΕΡΓΑΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: επιτρέπει την καταγραφή και ανανέωση της λίστας εργασιών, καθώς επίσης και την ανάθεση εργασιών σε άλλα μέλη της ομάδας εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εταιρικό intranet InfoPort™ περιέχει εκτεταμένες δυνατότητες διαχείρισης επαναλαμβανόμενων εργασιών και επίσης και συμβάντων που επαναλαμβάνονται με μη κανονικό ρυθμό.

ΚΕΙΜΕΝΑ : Τόπος συγκέντρωσης κατηγοριοποιημένων κειμένων (Άρθρα, Ανακοινώσεις, Ημερίδες, Εταιρικές Στρατηγικές, Αποφάσεις & Κατευθύνσεις, Εξελίξεις του χώρου κ.α.) κοινού ενδιαφέροντος.
Η ενημέρωση μπορεί να απευθύνεται είτε σε συγκεκριμένο πρόσωπο ή ομάδα χρηστών είτε μαζικά ως προς όλους τους υπαλλήλους της επιχείρησης.

ΧΡΗΣΙΜΑ: Βοηθητικές χρήσιμες πληροφορίες για την αξιοποίηση δυνατοτήτων αλλά και εργαλείων της επιχείρησης (χώροι & υλικό της επιχείρησης π.χ. Meeting room, φορητοί Η/Υ, κινητά τηλέφωνα, projectors, κλπ).
Περιέχει:

 • Ημερολόγιο χρονοχρέωσης αντικειμένων & παγίων: Επισήμανση και γνωστοποίηση του χρόνου κατά τον οποίο δεσμεύεται συγκεκριμένο υλικό ή χώρος της επιχείρησης.

Η χρήση αυτών των δυνατοτήτων στο σύστημα για τη διαχείριση γνώσης InfoPort™ έχει ως αποτέλεσμα την:

 • Μείωση κόστους: Με την δυνατότητα αποφυγής εκτυπώσεων και διακίνησης εσωτερικών εγγράφων, την αποφυγή απωλειών εταιρικού υλικού, την βέβαιη λήψη μηνυμάτων και πληροφόρησης μειώνεται δραστικά το κόστος διάχυσης της απαραίτητης εταιρικής πληροφόρησης.
 • Ελαχιστοποίηση χρόνου ανταπόκρισης: Μέσω 'έξυπνων' μηχανισμών το σύστημα για τη διαχείριση γνώσης InfoPort™ μπορεί να προσφέρει άμεσα στους χρήστες την πληροφορία που χρειάζονται. Με τον τρόπο αυτό καταφέρνει να αυξήσει δραστικά την ταχύτητα εκπόνησης & υλοποίησης των εργασιών.
 • Βελτιστοποίηση απόδοσης: το προσωπικό της επιχείρησης μπορεί να χρησιμοποιεί το εταιρικό intranet InfoPort™ για εργασίες χαμηλής προστιθέμενης αξίας, ελευθερώνοντας έτσι χρόνο σε πιο αποδοτικές εργασίες.
 • Αναβάθμιση της επικοινωνίας: Η επικοινωνία μεταξύ Συνεργατών & Πελατών δίνει στην επιχείρηση την δυνατότητα να αναπτύξει ένα αποδοτικότερο μοντέλο λειτουργίας.
 • Εκμετάλλευση της γνώσης της επιχείρησης: Το σύστημα για τη διαχείριση γνώσης InfoPort™ δίνει την δυνατότητα στην επιχείρηση να δημιουργήσει ένα κεφάλαιο γνώσης το οποίο κληρονομούν όλοι οι συνεργάτες της. Η γνώση και η εταιρική πληροφορία δεν 'κλειδώνεται' σε ξεχασμένα συρτάρια, αλλά αντίθετα είναι διαθέσιμες για επαναχρησιμοποίηση.

Οι ενότητες που περιγράφονται παραπάνω συνθέτουν την Βασική Έκδοση του InfoPort™. Σε αυτήν μπορούν να προστεθούν ένα πλήθος διαφορετικών λειτουργιών με την μορφή νέων ενοτήτων, ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών. Ο δυναμικός αυτός τρόπος σύνθεσης επιτρέπει στους χρήστες να τροποποιούν το τελικό προϊόν σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες.

Το σύστημα για τη διαχείριση εταιρικής πληροφορίας InfoPort™ παρέχεται ως λογισμικό έτοιμο για εγκατάσταση (stand alone software), κάνοντας χρήση της δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής του πελάτη, ή ως συνδρομητική υπηρεσία (Application Service Provider). To InfoPort™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εφαρμογή asp ή εφαρμογή groupware.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το InfoPort™ ως εφαρμογή asp / εφαρμογή groupware μπορούν να εντοπιστούν στην ιστοσελίδα http://www.infoport.gr.

 

Η σωστή πληροφορία, κάθε στιγμή, στους σωστούς ανθρώπους...