Αρχική
Η Εταιρεία
Προϊόντα
Υπηρεσίες
Πελάτες
Επικοινωνίαworkflow
αξιολόγηση απόδοσης προηγμένες υπηρεσίες πληροφορικής

Τα προϊόντα μας >> Επιχειρηματικές Εφαρμογές >> BizSupport πλατφόρμα e-support & πλατφόρμα e-learning >> Standards and specifications

 

Το BizSupport (πλατφόρμα e-support & πλατφόρμα e-learning) χρησιμοποιεί τα ακόλουθα Specifications που προτείνονται από το IMS Global Learning Consortium Inc, A. IMS Question & Test Interoperability Specification, version 1.2 B. IMS Content Packaging Specification, version 1.1.2.
H IMS αναπτύσσει και προωθεί ανοιχτά specifications με στόχο να είναι υλοποιήσιμες κατανεμημένες online εκπαιδευτικές διαδικασίες όπως ο εντοπισμός και η χρήση εκπαιδευτικού υλικου, η παρακολούθηση της πορείας για την online εκπαίδευση, και η αναταλλαγή αρχείων εκπαιδευομένων μεταξύ οργανισμών και διαχειριστικών συστημάτων.
Στην IMS συμμετέχουν όλες οι μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του e-learning και του e-support, όπως:
Blackboard, Cisco Systems, Click2Learn, DigitalThink, IBM Mindspan Solutions, Microsoft, Oracle, PeopleSoft, Sun Microsystems, WebCT Educational Technologies Corporation, καθώς και εγνωσμένου κύρους πανεπιστήμια όπως:
Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ), University of Cambridge, University of California - Berkeley, Virginia Tech.