Αρχική
Η Εταιρεία
Προϊόντα
Υπηρεσίες
Πελάτες
Επικοινωνίαworkflow
αξιολόγηση απόδοσης προηγμένες υπηρεσίες πληροφορικής

Τα προϊόντα μας >> Επιχειρηματικές Εφαρμογές >> eSEP Ηλεκτρονικό Σύστημα για την Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού

 

Το "Σύστημα για την Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού", επιτρέπει στους φορείς να διενεργούν διαγωνισμούς για την επιλογή ανθρώπινου δυναμικού που καλύπτει πάγιες ή έκτακτες ανάγκες της εταιρείας βάσει των επιταγών της νομοθεσίας του ΑΣΕΠ (αν αυτό επιβάλλεται) και των εσωτερικών κανονισμών της κάθε επιχείρησης-οργανισμού. Το eSEP περιλαμβάνεται στην ομάδα προϊόντων της innovis για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

 

Με την χρήση της εφαρμογής eSEP για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού ο φορέας έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα όπως:

  • Συνεχή παρακολούθηση από τα κεντρικά για όλες τις προσλήψεις ανθρώπινου δυναμικού που γίνονται στα διάφορα παραρτήματα του, που μπορεί να βρίσκονται διασπαρμένα σε όλη την επικράτεια, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
  • Δημιουργία αρχείου ατόμων που έχουν κάνει αίτηση σε προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού, σε οποιοδήποτε παράρτημα του φορέα για πρόσληψη, έτσι ώστε σε μελλοντικές αιτήσεις να γίνεται πιο ισχυρός έλεγχος.
  • Αυτόματο έλεγχο κάθε μίας αίτησης για το αν πληροί τα τυπικά προσόντα στο πλαίσιο προκήρυξης για τις προσλήψεις ανθρώπινου δυναμικού, γρήγορα, αλάνθαστα και αμερόληπτα, π.χ. το όριο ηλικίας που είναι διαφορετικό για Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Παλιννοστούντες, Συγγενείς θυμάτων σεισμού της 7ης Σεπτεμβρίου κλπ.
  • Αυτοματοποιημένη, γρήγορη και προπάντων χωρίς λάθη κατάταξη των υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού, ανά κατηγορία (πολύτεκνοι, τέκνα πολυτέκνων, κλπ) ανά ειδικότητα και ανά υπηρεσία, βάσει κριτηρίων κατάταξης που ορίζονται δυναμικά από τους διαχειριστές της εφαρμογής (μερικά δευτερόλεπτα αρκούν για να καταταχθούν πάνω από 1.000 αιτήσεις).
  • Τα κριτήρια κατάταξης μπορεί να διαφέρουν ανά ειδικότητα – υπηρεσία - κατηγορία ανάλογα με την επιθυμία κάθε φορέα στο πλαίσιο προκήρυξης για τις προσλήψεις ανθρώπινου δυναμικού.
  • Αυτόματη παραγωγή των αναγκαίων εκτυπώσεων κατάταξης (Αλφαβητική, ανά ειδικότητα, ανά υπηρεσία κλπ).
  • Προστασία επένδυσης. Η εφαρμογή λόγω της μεγάλης παραμετροποίησης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει χωρίς προγραμματιστική παρέμβαση αλλαγές που μπορεί να γίνουν στην διαδικασία για την πρόσληψη προσωπικού από τη νομοθεσία ή τις εγκυκλίους ενός φορέα.
  • Υψηλή ασφάλεια στην όλη διαδικασία για τις προσλήψεις ανθρώπινου δυναμικού, μιας και η πρόσβαση είναι ελεγχόμενη και κάθε ενέργεια που γίνεται στα δεδομένα της εφαρμογής καταγράφεται από το σύστημα.

Το σύστημα e-Sep για την επιλογή ανθρώπινου δυναμικού έχει αναπτυχθεί από την innovis σε συνεργασία με την iTEAM.