Αρχική
Η Εταιρεία
Προϊόντα
Υπηρεσίες
Πελάτες
Επικοινωνίαworkflow
αξιολόγηση απόδοσης προηγμένες υπηρεσίες πληροφορικής

Τα προϊόντα μας >> Επιχειρηματικές Εφαρμογές >> BizChart - Σύστημα για την ηλεκτρονική διαχείριση οργανογράμματος

 

Οι επιχειρήσεις, ανταποκρινόμενες στους μεταβαλλόμενους όρους και ευκαιρίες της αγοράς, προσπαθούν να διατηρούν ευέλικτη οργανωτική δομή (οργανογραμμα). Οι ανώτεροι υπάλληλοι και διευθυντές χρειάζονται συνεχώς να αξιολογούν την οργάνωση της επιχείρησης, όπως είναι δομημένη μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Επιθυμούν να έχουν πλήρη εικόνα για την οργανωτική δομή, το οργανογραμμα, για τη λειτουργική και οργανωτική συσχέτιση μεταξύ τμημάτων, διευθύνσεων και μονάδων, ενώ ανά πάσα στιγμή θέλουν να έχουν μια συνοπτική περιγραφή για το χώρο ευθύνης και τις αρμοδιότητες κάθε επιπέδου στην ιεραρχία της επιχείρησης, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

BizChart 
Αποτελεί ένα σύστημα για την ηλεκτρονική διαχείριση οργανογράμματος μιας εταιρείας. Το BizChart απεικονίζει την υπάρχουσα οργανωτική δομή ενός οργανισμού και τη διακίνηση οργανωτικών πληροφοριών σε όλη την επιχείρηση, παρέχοντας τη δυνατότητα για διαχείριση της οργανωτικής αλλαγής, με σκοπό την υποστήριξη κρίσιμων επιχειρησιακών αποφάσεων. Συγκαταλέγεται στην ομάδα προϊόντων της innovis για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

Η εφαρμογή BizChart λαμβάνει υπόψη της και εξυπηρετεί τις παρακάτω λειτουργικές ανάγκες:

  • Ηλεκτρονική διαχείριση οργανωτικών δομών, διαχείριση οργανογράμματος 
  • Δυνατότητα καθορισμού ιδιοτήτων σε κάθε οργανωτική δομή
  • Οργανογραμμα, αυτόματη δημιουργία οργανογράμματος
  • Αυτόματη εύρεση και αλλαγή δεδομένων
  • Τήρηση ιστορικών δεδομένων με βάση τις αλλαγές που έχουν γίνει στην οργανωτική δομή
  • Δημιουργία αναφορών για την οργανωτική δομή
  • Ελεγχόμενη πρόσβαση για συγκεκριμένους χρήστες, γεγονός που προάγει την ασφάλεια του BizChart
  • Αποτελεσματική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού