Αρχική
Η Εταιρεία
Προϊόντα
Υπηρεσίες
Πελάτες
Επικοινωνίαworkflow
αξιολόγηση απόδοσης προηγμένες υπηρεσίες πληροφορικής

Τα προϊόντα μας >> Επιχειρηματικές Εφαρμογές >> BizSupport πλατφόρμα e-support & πλατφόρμα e-learning

 

Σύστημα Παροχής Απομακρυσμένης Υποστήριξης (πλατφόρμα e-support)
Η online υποστήριξη (e-support) στους πελάτες όλο το 24ωρο είναι ένα ζήτημα βασικής προτεραιότητας για επιχειρήσεις που θέλουν να χαρακτηρίζονται ως πελατοκεντρικές. Τα τηλεφωνικά helpdesks από μόνα τους συνήθως δεν επαρκούν, καθώς είναι σχεδιασμένα για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αιτημάτων. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να διαχειρίζονται οι ίδιοι το χρόνο και τον τρόπο της υποστήριξης που τους παρέχεται, πάντα χωρίς επιπλέον κόστος για αυτούς.

 

Σύστημα Παροχής Απομακρυσμένης Εκπαίδευσης (πλατφόρμα e-learning)
Αναμφισβήτητα, oι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας έχουν σημαντικά μειονεκτήματα. Οι εκπαιδευτικές διαδικασίες επικεντρώνονται στη θεωρία και λιγότερο στην πρακτική, ενώ απαιτείται η σύγχρονη παρουσία, στον ίδιο χώρο, σπουδαστών και διδασκόντων. Από την άλλη πλευρά, εκμεταλλευόμενοι την ολοένα αυξανόμενη εξοικείωση των χρηστών με την τεχνολογία του Internet, πολλοί οργανισμοί περικλείουν στα στρατηγικά τους σχέδια την online εκπαίδευση (e-learning).

 


BizSupport (πλατφόρμα e-Support)

To BizSupport (e-support) είναι ένα εύχρηστο σύστημα για ηλεκτρονική υποστήριξη που βασίζεται στην πλατφόρμα διαχείρισης ροής εργασιών BizSmart™ της Innovis. Με το BizSupport ένας οργανισμός είναι δυνατό να παρέχει συνεχή ηλεκτρονική υποστήριξη στους χρήστες του συστήματος αδιαλείπτως (24x7), ανεξαρτήτως γεωγραφικού σημείου και με μόνο προαπαιτούμενο την χρήση ενός browser.

Στην πλατφόρμα e-support του BizSupport υποστηρίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες χρηστών: ο διαχειριστής του συστήματος, ο υπεύθυνος υποστήριξης και ο πελάτης.

Στο σύστημα BizSupport για την online υποστήριξη είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα εργαλεία:

  • Βιβλιοθήκη Γνώσης, η οποία αποτελείται από μία σειρά κειμένων που δίνουν απαντήσεις σε προβλήματα ή απορίες που έχουν τεθεί από τους πελάτες στους οποίους παρέχεται ηλεκτρονική υποστήριξη
  • Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων (FAQs), με αντίστοιχες απαντήσεις σε αυτές
  • «Ηλεκτρονικά Βιβλία», με άλλα λόγια, η online έκδοση των εγχειριδίων χρήσης ή άλλων βιβλίων-παρουσιάσεων που βοηθούν την online υποστήριξη των χρηστών. Τα ηλεκτρονικά αυτά βιβλία αυτά μπορούν να ενσωματώνουν πάσης φύσεως ηλεκτρονικό υλικό (κείμενα, φωτογραφίες, σχέδια, βίντεο, ήχο κλπ) σε διάφορα format (html, doc, pdf, xls, ppt, bmp, jpeg, gif, avi, wav κλπ)
  • Χώροι Συζητήσεων (forums), μεταξύ των υπεύθυνων εκπαίδευσης και των πελατών
  • Δυνατότητα αποστολής νέων ερωτήσεων/προβλημάτων: χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, ο πελάτης μπορεί να εκκινήσει μια καινούρια διαδικασία για online υποστήριξη, σε περίπτωση που δεν έχει βρει λύση στο πρόβλημά του στα παραπάνω εργαλεία

Οι διαχειριστές του συστήματος έχουν πλήρη έλεγχο στην ηλεκτρονική υποστήριξη και στις διαδικασίες αυτής, οι οποίες ορίζονται με τη βοήθεια του συστήματος διαχείρισης ροής εργασιών BizSmart™. Τα πάντα είναι βασισμένα σε διαδικασίες, γεγονός που επιτρέπει σε μια εταιρεία να έχει ένα άρτια οργανωμένο τμήμα ηλεκτρονικής υποστήριξης.

 

BizSupport (πλατφόρμα e-Learning)

To BizSupport (πλατφόρμα e-learning) είναι ένα εύχρηστο εργαλείο e-learning που βασίζεται στην πλατφόρμα διαχείρισης ροής εργασιών BizSmart™ της Innovis. Η εφαρμογή αυτή επιτρέπει την online εκπαίδευση, με άλλα λόγια, την ανάπτυξη λύσεων για τη διανομή και διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και διαδικασιών κατάρτισης και αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων μέσα από το Internet/Intranet, αδιαλείπτως (24 x 7), ανεξαρτήτως γεωγραφικού σημείου και με μόνο προαπαιτούμενο την χρήση ενός browser.
Στην πλατφόρμα e-learning του BizSupport, εξυπηρετούνται τρεις διαφορετικές ομάδες χρηστών: ο εκπαιδευόμενος, ο εκπαιδευτής και ο διαχειριστής.
Στο εργαλείο e-learning BizSupport είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Γνωσιακή Bάση, με άλλα λόγια το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο δομείται σε ενότητες (courses)
  • On line ερωτηματολόγια που αξιολογούν την εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με την καινούρια γνώση στο πλαίσιο της online εκπαίδευσης.
  • Χώροι Συζητήσεων (forums) μεταξύ σπουδαστών και υπεύθυνων εκπαίδευσης
  • Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων (FAQ) και απαντήσεων σε αυτές
  • Δυνατότητα αποστολής νέων ερωτήσεων/προβλημάτων: χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να εκκινήσει μια καινούρια διαδικασία υποστήριξης, αν δεν κατάφερε να βρει λύση στο πρόβλημά του στη Γνωσιακή Βάση, στο forum ή στα FAQ

Οι διαχειριστές του BizSupport (εργαλείο e-learning) έχουν τον απόλυτο έλεγχο στην online εκπαίδευση και στις διαδικασίες αυτής. Με άλλα λόγια, οι ίδιοι διαμορφώνουν δυναμικά τα βήματα της εκμάθησης, ενώ επίσης έχουν τη δυνατότητα να προετοιμάζουν το κατάλληλο υλικό για τη δημιουργία διαγωνισμάτων, παρακολουθώντας το κατά πόσο οι εκπαιδευόμενοι έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για μετάβαση σε επόμενες γνωστικές ενότητες.

 

Διεθνή πρότυπα

Το εργαλείο e-learning του BizSupport χρησιμοποιεί τις ακόλουθες προδιαγραφές (specifications) που προτείνονται από το IMS Global Learning Consortium Inc:

A. IMS Question & Test Interoperability Specification, version 1.2

B. IMS Content Packaging Specification, version 1.1.2

Στο IMS συμμετέχουν όλες οι μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του e-learning, καθώς και παγκοσμίου κύρους πανεπιστήμια.