Αρχική
Η Εταιρεία
Προϊόντα
Υπηρεσίες
Πελάτες
Επικοινωνίαworkflow
αξιολόγηση απόδοσης προηγμένες υπηρεσίες πληροφορικής

Τα προϊόντα μας >> Επιχειρηματικές Εφαρμογές >> BizSmart™ σύστημα για την αυτοματοποίηση διαδικασιών >> Βίντεο Επίδειξης

Το BizSmart™ είναι ένα κορυφαίο λογισμικό για την αυτοματοποίηση διαδικασιών και τη διαχείριση ροής εργασιών (workflow). Το BizSmart™ αποτελεί ένα προηγμένο σύστημα business process management ή αλλιώς workflow management system, πυρήνα του οποίο αποτελούν οι διαδικασίες / ροή εργασιών.