Αρχική
Η Εταιρεία
Προϊόντα
Υπηρεσίες
Πελάτες
Επικοινωνίαworkflow
αξιολόγηση απόδοσης προηγμένες υπηρεσίες πληροφορικής

Οι Υπηρεσίες >> Εξειδικευμένα έργα πληροφορικής

Η innovis έχει ήδη αναλαμβάνει με επιτυχία εξειδικευμένα έργα πληροφορικής.

Μερικά από αυτά τα εξειδικευμένα έργα πληροφορικής είναι:

 • Ανάπτυξη συστήματος προσλήψεων και μισθοδοσίας έκτακτου προσωπικού, σε μεγάλο δημόσιο οργανισμό
 • Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης συμφωνιών και υπολογισμού προμηθειών, με ταυτόχρονη ενημέρωση της κεντρικής βάσης (Βιομηχανία τροφίμων)
 • Ανάπτυξη εφαρμογής μετάπτωσης παγίων, σε μεγάλο δημόσιο οργανισμό
 • Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ιατρικού φακέλου εργαζομένων, σε μεγάλο δημόσιο οργανισμό
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένης online εφαρμογής που συνδέεται με τα συστήματα μεγάλων παροχέων ξενοδοχείων και επιτρέπει σε ταξιδιωτικά πρακτορεία να πραγματοποιούν κρατήσεις δωματίων σε μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες ανά τον κόσμο, σε πραγματικό χρόνο (εφαρμογές πληροφορικής - κλάδος τουρισμού)
 • Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης απάντησης, διαχείρισης και εξαγωγής αναφορών για προωθητικές ενέργειες μέσω SMS, για λογαριασμό μεγάλου παρόχου κινητής τηλεφωνίας (εφαρμογές πληροφορικής - κλάδος τηλεπικοινωνιών)
 • Προσθήκη επιπλέον λειτουργικότητας σε εφαρμογή επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων σχετικών με τη χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (εφαρμογές πληροφορικής - κλάδος τηλεπικοινωνιών)
 • Ανάπτυξη συστήματος οργάνωσης και διαχείρισης συνεδρίων και αυτόματης δημιουργίας δικτυακών τόπων για αυτά για λογαριασμό μεγάλου ταξιδιωτικού πρακτορείου (εφαρμογές πληροφορικής - κλάδος τουρισμού)
 • Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ροής εργασιών (workflow) για την διαδικασία μετάφρασης και υποτιτλισμού τηλεοπτικών παραγωγών με υποστήριξη τηλε-εργασίας
 • Υποστήριξη ροής εργασιών και διανομής πληροφοριών σε νοσοκομεία μέσω υπολογιστών χειρός (handheld PCs)
 • Ανάπτυξη internet-based συστήματος για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας σε πολίτες που ταξιδεύουν εκτός των συνόρων της χώρας τους
 • Ανάπτυξη συστήματος εικονικού εργαστηρίου ιατρικών εξετάσεων, με εκμετάλλευση δυνατοτήτων αυτόνομων εργαλείων ιατρικών μετρήσεων (POCT)
 • Ανάπτυξη συστήματος υποβοήθησης επισκέψεων σε αρχαιολογικούς χώρους με χρήση υπολογιστών χειρός

Η innovis έχει αναπτύξει μιά σειρά από web sites - εργαλεία, αλλά και εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες προβολής αλλά και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Τα sites αυτά παρέχουν υπηρεσίες, όπως:

 • Κράτηση θέσεων σε συνέδρια, με ταυτόχρονη δυνατότητα υποβολής κειμένων για παρουσίαση και παρακολούθηση όλων των συνεδριακών δραστηριοτήτων
 • Υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης (e-support) για επιχειρήσεις που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, με δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης της εξέλιξης κάθε συμβάντος (πλατφόρμα e-support)
 • Διανομή newsletters και συχνά ανανεούμενης πληροφόρησης σε συνδρομητές
 • Παρακολούθηση και καταγραφή των ιδιαιτεροτήτων των προδιαγραφών για την κάλυψη λειτουργικών θέσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, με πλήρη παραμετροποίηση των προσόντων και ταυτόχρονη υποβοήθηση των αιτούντων
 • Πλήρης κάλυψη μιάς κάθετης αγοράς, με την ανάπτυξη και λειτουργία ολοκληρωμένου portal (για τον κλάδο ακινήτων)
 • Καταγραφή και ανάκτηση δεδομένων ασθενών για λογαριασμό Μη Κυβερνητικού Οργανισμού

H εταιρεία innovis αναπτύσσει εφαρμογές πληροφορικής και αναλαμβάνει εξειδικευμένα έργα πληροφορικής, όπως πλατφόρμα e-support, b2c και b2b εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, εξειδικευμένες εφαρμογές (κλάδος τηλεπικοινωνιών, κλάδος τουρισμού), κλπ.