Αρχική
Η Εταιρεία
Προϊόντα
Υπηρεσίες
Πελάτες
Επικοινωνίαworkflow
αξιολόγηση απόδοσης προηγμένες υπηρεσίες πληροφορικής

Η προσέγγιση I-DIME 

 

Είναι επίσημο: η τεχνολογία Business Process Management (BPM) δεν είναι πια μόνο μια μόδα της εποχής. Οι σουίτες BPM εξελίσσονται ως η βέλτιστη λύση, όχι μόνο στον τομέα του ΙΤ, αλλά και στη διοίκηση επιχειρήσεων. (Πηγή: Forrester Wave report, August 07)

 

Όλες οι εταιρείες βασίζουν τη λειτουργία τους σε διαδικασίες, οι οποίες είναι είτε ρητώς καταγεγραμμένες, είτε προφορικά διατυπωμένες.

 

Σύμφωνα με έρευνες που διεξάγονται κατά καιρούς, αλλά και βάσει της δικής μας εμπειρίας, οι εταιρείες οι οποίες ορίζουν, υλοποιούν και παρακολουθούν στενά τις διαδικασίες τους, τείνουν να παρέχουν καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες, με λιγότερα λάθη και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα απ’ ότι οι ανταγωνιστές τους.

 

Κορυφαίες εταιρείες έχουν επιτύχει βελτίωση κατά 53% στη συνοχή των διαδικασιών τους – σε σχέση με τον αριθμό των ατελειών σε βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες – σε σύγκριση με ποσοστό βελτίωσης 13% στο μέσο όρο του κλάδου και με ποσοστό πτώσης 13% στους ουραγούς. (Πηγή: Aberdeen Group, September 07).

 

Σε μια εποχή πιεστικής ανάγκης για μείωση του κόστους, βελτίωση αποδοτικότητας, συνέπεια ή και επιπλέον βελτίωση στην παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες, οι εταιρείες θα πρέπει να είναι ευέλικτες προκειμένου να ανταποκριθούν άμεσα στις νέες προκλήσεις. Όλες αυτές οι αντικρουόμενες απαιτήσεις δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον για τα συστήματα Business Process Management.

 

Οι κυριότεροι παράγοντες για την εστίαση στην αυτοματοποίηση διαδικασιών 

Top Pressures Driving a Focus on Business Process Management - bpm (Πηγή: Aberdeen Group, November 08)

 

H Innovis A.E. έχει επικεντρώσει όλες τις προσπάθειές της στην παροχή προϊόντων που βοηθούν τις επιχειρήσεις να υλοποιήσουν τον αέναο κύκλο της βελτιστοποίησης των διαδικασιών τους. Το BizSmart™ και το iBiz είναι ιδανικά και εύχρηστα εργαλεία για την αναδιοργάνωση των διαδικασιών της επιχείρισής σας και την παροχή βελτιωμένης ποιότητας σε λιγότερο χρόνο στους πελάτες σας.

 

Στην Innovis έχουμε επινοήσει μια απλή, αλλά ταυτόχρονα αποτελεσματική ροή βημάτων μεθοδολογίας που βοηθούν την εταιρεία σας να προχωρήσει προς τηn αυτοματοποίηση διαδικασιών σε μια επιχείριση (Business Process Management), με την ονομασία I-DIME.

Η μεθοδολογία i-Dime 

 

Το BizSmart™ είναι ένα προηγμένο σύστημα για την αυτοματοποίηση διαδικασιών (bpm) προσανατολισμένο προς τον Άνθρωπο, το οποίο βοηθά τους χρήστες ενός επιχειρηματικού οργανισμού να προσδιορίσουν και να εκτελέσουν τη ροή των εργασιών και των λειτουργιών, βάσει κανόνων. Το σύστημα για τη διαχείριση ροής εργασιών BizSmart™ μπορεί επίσης να περιγράψει ρόλους, εργαζόμενους και πόρους που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση εργασιών. Είναι ιδανικό για την εύκολη και γραφική αναπαράσταση διαδικασιών (Ορισμός – Περιγραφή, Define) και την άμεσή τους εκτέλεση σε έναν τυπικό web client (Υλοποίηση, Implementation).

 

To iBiz είναι ένα σύστημα για τη στοχοθεσία, τη μέτρηση επιχειρηματικής αποδοτικότητας και την αξιολόγηση απόδοσης. Το iBiz αποτελεί μια web-based εφαρμογή που καλύπτει την αναγκαία λειτουργικότητα για τη δημιουργία αποθήκης δεδομένων σχετικά με την αποδοτικότητα, με όλα τα απαραίτητα εργαλεία μέτρησης και ένα φιλικό προς το χρήστη οπτικό περιβάλλον διεπαφής (Μέτρηση, Measure). Επιτρέπει την υλοποίηση ενός Συστήματος Αποδοτικότητας πάνω από ήδη υπάρχοντα Πληροφοριακά Συστήματα που υποστηρίζουν τις καθημερινές δραστηριότητες ενός οργανισμού. Το iBiz είναι βασισμένο στη μεθοδολογία Balanced Scorecards και συμπληρώνει ιδανικά το σύστημα για τη διαχείριση ροής εργασιών BizSmart™. Παρέχει σε μια επιχείρηση εύχρηστες πληροφορίες για τη μέτρηση επιχειρηματικής αποδοτικότητας, ως προς το βαθμό επίτευξης στόχων (Αξιολόγηση απόδοσης, Evaluation).

 

Η συνδυασμένη χρήση των εργαλείων BizSmart™ (αυτοματοποίηση διαδικασιών) και iBiz (στοχοθεσία, μέτρηση επιχειρηματικής αποδοτικότητας και αξιολόγηση απόδοσης) δημιουργεί τις καταλληλότερες προϋποθέσεις για τη συνεχή επαν-αξιολόγηση και επανα-διοργάνωση μιας επιχείρησης, βελτιστοποιώντας την υλοποίηση του συνόλου των επιχειρηματικών της διαδικασιών.