Αρχική
Η Εταιρεία
Προϊόντα
Υπηρεσίες
Πελάτες
Επικοινωνίαworkflow
αξιολόγηση απόδοσης προηγμένες υπηρεσίες πληροφορικής

Τα προϊόντα μας >> Ενδοεταιρικές Εφαρμογές >> ChronoPort™ σύστημα για την παρακολούθηση χρόνου ανθρώπινου δυναμικού>> Βίντεο Επίδειξης

Το ChronoPort™ είναι ένα σύστημα για την παρακολούθηση χρόνου ανθρώπινου δυναμικού. Αποτελεί σύστημα για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, με τη βοήθεια του οποίου εξάγονται αναφορές χρόνου. Χρησιμοποιούνται ειδικά φύλλα εργασίας.