Αρχική
Η Εταιρεία
Προϊόντα
Υπηρεσίες
Πελάτες
Επικοινωνίαworkflow
αξιολόγηση απόδοσης προηγμένες υπηρεσίες πληροφορικής

Τα προϊόντα μας >> Επιχειρηματικές Εφαρμογές >> BizSmart™ Σύστημα για την αυτοματοποίηση διαδικασιών >> Εγκαταστάσεις BizSmart™

 1. Αττικές Τηλεπικοινωνίες
 2. Columbia Telecommunications
 3. CYTA - ATHK
 4. EFG Eurobank Ergasias
 5. Ergon Consulting & Systems
 6. ESA - European Space Agency
 7. Foss Lightning Design
 8. HOL - Hellas on Line
 9. ΗΡΑ Κοκκώνης
 10. Janssen Cilag
 11. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
 12. Kraft Foods Hellas
 13. LiBECOM
 14. Mednet Hellas
 15. NETOne
 16. OnTelecoms
 17. OTEGlobe
 18. ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ / ΥΠΕΣΔΔΑ
 19. Τιτάν Ανώνυμος Εταιρεία Τσιμέντων
 20. Vivodi Τηλεπικοινωνίες
 21. WebTour

Το BizSmart™ είναι ένα κορυφαίο λογισμικό για την αυτοματοποίηση διαδικασιών και τη διαχείριση ροής εργασιών (workflow). Το BizSmart™ αποτελεί ένα προηγμένο σύστημα business process management ή αλλιώς workflow management system, πυρήνα του οποίο αποτελούν οι διαδικασίες / ροή εργασιών.